Ния вече има дом.

Ния е малко бездомно момиченце на не повече от 2 месеца, която е намерено сгушено до убитата си майка на пътя... Забелязали са го преминаващи хора и са го взели от пътя секунди преди да го премаже следващата профучаваща кола и да загине до мама... Ния е сираче, тя си няма никого, не умее да се пази, не знае как да търси храна и е обречена на смърт на улицата. Не знае какво е да имаш дом и колко е хубаво да не се молиш за храна всеки ден, да се събуждаш всеки ден с мисълта че днес може да няма нищо за ядене и че мама е отишла за храна, но може и да не се върне... защото животът на улицата е страшен... 🙁 Нека помогнем на Ния да забрави ужасния живот на улицата и да й дадем шанс да си има Дом и Човек, където ще бъде обичана и в безопасност! Нека й дадем шанс... Ако вие не сте този Човек и вашият дом вече е дал шанс на някого - може да споделите нейната история и да помогнете на Ния да открие своя Човек! Той е някъде там и просто трябва да се намерят!
Bookmark the permalink.

Comments are closed