Мона и Лиза

10.08.2016.

Мона и Лиза - ваксинирани

Две момиченца, натъпкани в малка картонена кутия и оставени пред вратата на ветеринарен кабинет - КЛАСИКА... 🙁 Бебетата са домашни, съвсем успешно развъдени, успяли са да разкъсат кашончето преди да отвори кабинета и да излязат от него. Цяло чудо е, че не са ги премазали профучаващите коли пред кабинета и са останали залепнали за вратата, докато се отвори вратата... Мона и Лиза са на около 2 месеца, съвсем чистички, с хигиенни навици и готови да си имат дом, но дом за тях все още няма... Мона и Лиза не могат да останат дълго в стационара, защото заемат място за други пострадали животни и трябва СПЕШНО да се намери поне приемен дом за тях. Можете да помогнете за разходите им в кабинета по сметката на организацията или в самия кабинет - М-Вет. <3 <3 <3 Първа Инвестиционна Банка - Варна BIC:FINVBGSF IBAN:BG56 FINV 9150 1215 7665 63 PAY PAL: animalhope.varna@gmail.com <3 <3 <3 Благодарим на всички, които ще помогнат или поне ще споделят! Ако мислите, че Мона и Лиза могат да бъдат вашите нови приятелчета у дома, молим ви свържете се с нас през съобщения.
Bookmark the permalink.

Comments are closed