ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Относно : Проблемите с животните във Варна и нагласите на населението и институциите към тях.

Уважаеми Дами и Господа, pressНа 04.10.2014 г. традиционно се отбелязва Световния ден за защита на животните. В тази връзка бихме искали да изложим част от проблемите свързани с животни от различни видове и категории и липсата на адекватни мерки и политика за тяхното решаване. Проблемите касаят както бездомните животни и тяхната непрестанно нарастваща популация, така и домашните животни, дивите животни, защитените видове, птици и цялата фауна. Общоизвестен факт е, че програмите за регулиране на популацията не се прилагат адекватно, нарастват жестокостите срещу животни и случаите на безнаказана саморазправа, няма адекватни наказания за извършени престъпления спрямо животни, липсват адекватни реакции на отговорните институции както за бездомните и домашни животни, така и за дивите животни попаднали в неестествена застрашена среда, а също и за защитените видове. Считаме, че нашата градска среда става все по-нехуманна, изпълнена с непрестанни случаи на жестокости и потресаващи гледки на убити, застреляни, блъснати, размазани и отровени животни. Гледки, които отблъскват дори намаляващия туристически поток към нашия град. В основата на това стои липсата на достатъчно образователни програми както за подрастващото население, така и за останалата част, а също и липсата на култура и правилна настройка към проблема. Институциите и звената, които трябва да работят за решаване на тези проблеми са все по-безучастни и по-незаинтересовани. Варна е голям туристически град и като такъв има нужда от адекватни работещи институции, от отговорящ на нуждите на града приют с хуманни условия за настаняване на животни, от адекватни звена за решаване на проблемите с дивите и защитени видове и от правилна нагласа за решаване на наболелите проблеми. За тази цел всички институции, структури, звена и организации, които имат отношение към проблемите трябва да бъдат в непрестанен диалог за да бъдат вземани правилните и работещи решения, които ще помагат за решаване на проблемите, а не за тяхното задълбочаване. Приканваме ви да присъствате на пресконференция във връзка с горепосочените проблеми, която ще се състои на 05.10(понеделник) в 16.00 ч. в зала АРТ в сградата на Радио Варна. Поканени са също представители на Община Варна, на ОДБХ - Варна и заинтересовани и съпричастни към проблемите лица и организации. -- www.animalhope-varna.org http://www.facebook.com/animal.hope.varna
Bookmark the permalink.

Comments are closed