Феликс – ИМА НУЖДА ОТ ОБИЧ И ДОМ!

Феликс е малко бездомно момче, което е открито в безпомощно състояние на улицата. Той е загубил и двете си очички от тежка инфекция и е напълно сляп. 🙁 За щастие е открит навреме и отведен на лекар. Лекарят е потвърдил, че Феликс никога няма да вижда отново, но... има шанс да води пълноценен живот, ако някой отвори дома и сърцето си за него. Феликс е настанен в приемен дом и се лекува. Благодарим на Теодор за грижите! Съвсем скоро Феликс ще бъде здравичък и ще бъде готов да си има Дом и Човек! Помогнете да ги намерим! Благодарим!
Bookmark the permalink.

Comments are closed